unpronounceable: (Default)
[personal profile] unpronounceable posting in [community profile] esperanto
Saluton! Mi lernas esperanton. Mi ne estas kompetenta, sed mi provas!

Kiam vi komencas lernantan Esperanton?

Date: 2010-05-21 10:56 pm (UTC)
superluminal: (Default)
From: [personal profile] superluminal
Saluton [personal profile] unpronounceable! Mi komencis lerni Esperanton ekde la jaro 2008. Mi fojfoje ne zorgis pri mia studado, do mi ne plene lingvokapablas. Kiel vi studas?

Profile

Esperantujo

January 2016

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios